708-403-891
napisz sms o treści WNIOSEK nr 7257

Urząd skarbowy Tuczno

Urząd skarbowy Tuczno

Odsetki podatkowe - czyli ile zapłacisz za nieterminowe opłacenie podatku

Odsetki podatkowe – czyli ile zapłacisz za nieterminowe opłacenie podatku – Drinku spośród najważniejszych obowiązków każdego przedsiębiorcy, jest regulowanie podatków. A nie wystarczy jedynie zapłacić daniny do dobrego urzędu. Trzeba ja jeszcze uregulować w znaczącym momencie. Na nierzetelnych płatników czekają bowiem odsetki podatkowe. Od jak są one naliczane i ile wynoszą?

Urząd skarbowy Nowogard

Naliczanie odsetek podatkowych zaczyna się z wczesnego dnia w przerwy w kwotach. Więc to cenie wobec urzędu skarbowego wymieniają się w tzw. zaległości podatkowe. Określeniem tym zwie się niezapłacony w sezonie podatek, zaliczkę na podatek lub ratę podatku, a także niewykazaną i daną nadpłatę/zwrot daniny. Urząd skarbowy Nowogard

zobacz również Społem wiadomości

Ile wynoszą odsetki za opóźnienie w zapłacie podatku?

 

Reklama

 

Odsetki od zaległości podatkowych nie są rzeczą stałą. Ich wielkość związana jest z trzech czynników, czyli:

kwoty zaległości podatkowych,
ilości dni opóźnienia,
wysokości stopy odsetkowej za zwłokę.

Zgodnie z Ustawą podatkową (art. 56-56b) wobec dłużnika zastosowane potrafią być dwie stawki odsetek podatkowych:

podstawowa – która wynosi 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardzkiego. Stopa ta charakteryzowana jest przepisami NP. W 2020 roku uczy ona 8%.
obniżona – wynosi 50% oraz jest wdrażana w ścisłych warunkach, np. kiedy zaległości podatkowe powstały po 1 stycznia 2017 roku. Urząd skarbowy Nowogard

Fiskus ulgowo potraktować może tylko dłużników, którzy:

1. Złożyli prawnie skuteczną korektę informacji w sezonie 6 miesięcy z upływu terminu złożenia właściwej (pierwotnej) deklaracji,

2. Zobowiązali się do spłaty odsetek od zaległości podatkowych w sezonie 7 dni z złożenia korekty.

Zastosowanie niższej stawki, nawet przy zastosowaniu powyższych warunków wyklucza natomiast złożenie korekty deklaracji po otrzymaniu zawiadomienia o:

zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej
zakończeniu kontroli podatkowej;
wszczęciu kontroli celno-skarbowej lub pracy sprawdzających.

Jak obliczyć odsetki od zaległości podatkowych?

Obliczenie wysokości odsetek od zaległości podatkowej musi przygotować sam podatki. Urząd Finansowy nie poinformuje o ich wysokości, co więcej – nie będzie się o nie upominać, np. wysyłając monity. Nazywa to, że niezapłacone podatki będą z wszelkim dniem generować jeszcze to czystszą należność.

W obiektu obliczenia odsetek od zaległości podatkowych należy zastosować wzór: (Kz * Ld * S) / 365 = On = Onz, gdzie:

Kz to kwota zaległości,
Ld to ilość dnia opóźnienia
S to stopa odsetek za zwłokę
On wtedy fragmenty naliczone
Onz to fragmenty naliczone zaokrąglone

Jak stosować z kalkulatora odsetek podatkowych?

Prostszym systemem na wysokości odsetek karnych jest zastosowanie z kalkulatora odsetek podatkowych. Jest obecne narzędzie, które ułatwi w dużym obliczeniu zaległości za podatek, zaliczkę, ratę. Kalkulator odsetek podatkowych umożliwia wyliczenie odsetek według stawek podstawowej, obniżonej, podwyższonej oraz opłaty prolongacyjnej. Aby poznać wysokość odsetek do kalkulatora, trzeba wpisać kwotę zobowiązania, termin jego płatności, deklarowany termin uregulowania zobowiązania, obowiązująca stawka odsetek karnych. Wynik przez narzędzie jest kierowany automatycznie, nie trzeba temuż dokonywać żadnych obliczeń. Urząd skarbowy Nowogard

zobacz również Odsetki podatkowe – czyli ile zapłacisz za nieterminowe opłacenie podatku

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments